Finansowanie

Zadania, które w ciągu roku szkolnego realizujemy są możliwe głównie dzięki dotacjom samorządowym. Wiele działań jest wpieranych przez wkład własny Fundacji
(np. nieodpłatne zadania pracowników, pomoc wolontariuszy-stażystów odbywających praktykę zawodową).

Od niedawna podjęliśmy również działania fundrisingowe na to, żeby młodzież w naszym ośrodku jak najpełniej realizowała cele, którym dopingujemy. W latach 2013-2015 sporą część środków udało nam się pozyskać od prywatnych osób i przedsiębiorców na realizację letniego obozu profilaktycznego w Gołkowicach k. Starego Sącza. Dzięki temu na udział w nim mogli liczyć wszyscy podopieczni przy niewielkich kosztach.

Działania Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno są częściowo finansowane przez:

Skip to content