Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14 -19 lat oraz osób dorosłych.

Celem rozmów jest pomoc w poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami osobistymi, rodzinnymi oraz zawodowymi.

 

Informacje praktyczne:

  • Staramy się, by czas oczekiwania na pierwszą rozmowę nie przekraczał 10 dni
  • Prowadzimy konsultacje jednorazowe i systematyczne
  • Ilość spotkań jest dopasowywana do potrzeb i oczekiwań osób zgłaszających się po pomoc (najczęściej jest to około 10 – 15 spotkań)
  • Spotkania odbywają się 2 – 4 razy w miesiącu, najczęściej w godzinach popołudniowych
  • Konsultacje są bezpłatne
  • Nie obowiązuje u nas rejonizacja (zgłosić może się każdy, bez względu na miejsce zamieszkania)

Najczęstsze sprawy, z jakimi zgłasza się do nas młodzież oraz rodzice:

W przypadku nastolatków: trudności szkolne (słabe oceny, wagary, konflikty z nauczycielami, nadmierny stres związany ze szkołą), kłopoty w relacjach rówieśniczych (brak akceptacji, popadanie w konflikty, nieśmiałość), nie radzenie sobie z emocjami (podejmowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych, próby samobójcze), niskie poczucie własnej wartości (brak wiary we własne możliwości), brak akceptacji siebie (własnego wyglądu, ), trudności rodzinne (nie dogadywanie się z rodzicami, brak wsparcia i zrozumienia ze strony rodziców, nadmierne wymagania), doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej), dylematy związane z rozwojem psychoseksualnym.

W przypadku rodziców: trudności w relacjach z dzieckiem (dziecko nie uczy się, wagaruje, zachowuje się agresywnie, eksperymentuje z alkoholem i narkotykami, popada w konflikty z prawem), trudności dziecka (brak pewności siebie, zbytnia wrażliwość, nieśmiałość, osamotnienie, bycie dyskryminowanym), kłopoty w relacjach partnerskich (częste kłótnie, niedogadywanie się,  rozstanie), nadużywanie alkoholu przez partnera, doświadczanie przemocy.

 
Skip to content