Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna szkoła”

Program „Bezpieczna Szkoła” powstał w 2008 roku. Jest autorskim programem stworzonym przez naszą Fundację. Od tego czasu nieprzerwanie realizujemy go w bielskich szkołach.

Program jest skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (głównie starszych klas) oraz ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzone są warsztaty profilaktyczne oraz spotkania z rodzicami. Zajęcia trwają 5 godzin lekcyjnych i są realizowane w tracie dwóch spotkań z klasą.

Co roku program prowadzimy w kilkunastu klasach. Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Bielsko – Biała szkoły mogą brać w nim udział nie ponosząc żadnych kosztów finansowych.

Tematyka zajęć w szkołach podstawowych:

 • Co to jest agresja/przemoc?
 • Powody zachowań agresywnych – dlaczego zachowujemy się agresywnie?
 • Szkody i korzyści używania przemocy: mity i fakty;
 • przemoc w sieci: czym jest, jak się chronić przed nią chronić, kiedy stajemy się sprawcami przemocy w sieci;
 • Dlaczego nie wolno jej stosować przemocy?
 • Dlaczego należy przeciwdziałać przemocy. Straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla sprawców, ofiar i obserwatorów;
 • Potrzeby społeczne nastolatka a przemoc;
 • W naszej klasie nie tolerujemy przemocy: jak blokować przemoc w klasie i w sieci, konstruktywne reakcje na przemoc, asertywne reakcje na sygnały agresji,
 • Zastępowanie zachowań agresywnych/przemocowych (diagnoza możliwych typów reakcji na agresję, modyfikowanie postaw wobec agresji, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne)
 • Jak pomóc innym, gdzie szukać pomocy

 

Tematyka zajęć w szkołach średnich:

 • Co to jest agresja/przemoc?
 • Powody zachowań agresywnych – dlaczego zachowujemy się agresywnie?
 • szkody i korzyści używania przemocy: mity i fakty;
 • Potrzeby społeczne nastolatka a przemoc;
 • Dlaczego przeciwdziałać przemocy. Straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla sprawców, ofiar i obserwatorów;
 • Analiza przekonań normatywnych sprzyjających występowania przemocy – kształtowanie przekonań normatywnych sprzyjających blokowaniu zachowań przemocowych i reagowaniu na przemoc,
 • cyberprzemoc: czym jest, takty i mity, analiza zjawiska, jak się chronić, jak porozumiewać się w Internecie bez przemocy;
 • środki psychoaktywne a przemoc,
 • Zastępowanie zachowań agresywnych/przemocowych (diagnoza możliwych typów reakcji na agresję, modyfikowanie postaw wobec agresji, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne)
 • Asertywna odmowa – metoda ochrony siebie;
 • Jak pomóc innym, gdzie szukać pomocy
 • Wyzwania i problemy okresu dojrzewania, (problematyka dorosłości dla starszych klas),
 • Sposoby zdrowego realizowania zadań dojrzewania, zdrowe realizowanie potrzeb bez przemocy, używek oraz innych zjawisk zmierzających do błędnej adaptacji, radzenie sobie ze stresem, budowanie zdrowych satysfakcjonujących więzi
 • Praca nad alternatywą „jak być zdrowym“

 

Cele warsztatów profilaktycznych:

 • Zapobieganie objawom agresji i patologii wśród młodzieży;
 • Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej w szkołach;
 • Nabycie przez uczniów umiejętności konstruktywnego (pokojowego) rozwiązywania konfliktów rówieśniczych;
 • Wskazanie sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją;
 • Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i umiejętności współpracy;
 • Wskazanie uczniom konstruktywnych sposobów radzenia sobie alternatywnych do przemocy, i innych zachowań niekonstruktywnych.

 

Rezultaty miękkie u młodzieży uczestniczącej w warsztatach:

 • zmniejszenie natężenia przemocy i agresji rówieśniczej oraz w relacjach uczniowie – nauczyciele,
 • zwiększenie u uczestników kompetencji społecznych  takich jak: otwarta komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacyjne,
 • zwiększenie u uczestników umiejętności radzenia sobie w sposób konstruktywny z wyzwaniami okresu dojrzewania,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, poznanie sposobów rozładowywania napięcia w sposób kontrolowany i akceptowany społecznie,
 • wzrost motywacji dotyczącej dbałości o higienę psychiczną, poznanie warunków i zasad gwarantujących satysfakcjonujące funkcjonowanie psychofizyczne,
 • wzrost interakcji pomiędzy uczniami oraz poprawa komunikacji w klasie,
 • wzrost wiedzy o możliwościach uzyskania fachowej, specjalistycznej pomocy.
 • w konsekwencji powyższych wzrost bezpieczeństwa w szkole;

 

Spotkania z rodzicami:

Będą to krótkie, jednogodzinne, spotkania z grupami rodziców. Tematem spotkań będzie przemoc rówieśnicza. Oprócz wiedzy nt. mechanizmów powstawania sytuacji przemocowych wśród rówieśników, rodzice usłyszą o roli jaką odgrywają dorośli w utrzymywaniu sytuacji przemocowych wśród młodzieży i otrzymają informacje jak oni, jako rodzice, mogą im przeciwdziałać, jak pomóc dziecku nie powodując jednocześnie eskalacji przemocy (lub odrzucenia przez grupę rówieśniczą). Uzyskają też informację gdzie szukać pomocy gdy ich dzieci są ofiarami bądź sprawcami przemocy.

 

Cele spotkania z rodzicami:

 • wzrost rzetelnej wiedzy dotyczącej mechanizmów powstawania przemocy rówieśniczej,
 • wiedza jak umiejętnie reagować i współdziałać ze szkołą by wygasić zachowania przemocowe wśród młodzieży,
 • wiedza gdzie szukać pomocy.
 
Skip to content