Tematyczne Warsztaty Edukacyjne

Realizowane w ramach projektu: „PUNKT WSPARCIA I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ  DLA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

Projekt jest współfinansowany ze środków gminy Bielsko – Biała, dzięki czemu udział w nim jest bezpłatny.

Celem warsztatów jest uzbrojenie uczestników w wiedzę i umiejętności pomocne w skutecznym radzeniu sobie z wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia, umoż­liwiające dobre samopoczucie, relacje z innymi i zacho­wania sprzyjające zdrowiu.

Mamy tu na myśli takie umiejętności jak:

 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
 • Twórcze i krytyczne myślenie,
 • Porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych,
 • Samoświadomość i empatia,
 • Radzenie sobie z emocjami i stresorami.

Rodzicom dodatkowo proponujemy zajęcia zwiększające poziom umiejętności wychowawczych (skutecznego karania i nagradzania, stawiania granic, rozwiązywania konfliktów, podejmowania rozmów dotyczących trudnych spraw, budowania bliskich relacji z dziećmi, wymyślania kreatywnych  i rozwijających  zabaw dla dzieci itp)

 

Informacje praktyczne dotyczące warsztatów:

 • warsztaty są prowadzone od początku maja do końca listopada (co roku około 70 godzin zajęć)
 • pojedyncze warsztaty trwają około 3-4 godzin zegarowych.
 • odbywają się najczęściej w weekendy
 • grupa warsztatowa liczy od 8 do 14 osób
 • zajęcia prowadzone są przez pedagogów i psychologów
 • na warsztaty obowiązują zapisy (zapisywać można się telefonicznie, mailowo lub osobiście)
 • można brać udział w jednych zajęciach lub w kilku

Warsztaty przeznaczone są głównie dla pełnoletnich mieszkańców Bielska – Białej.

 

Przykładowe tematy warsztatów:

 • Konflikty i negocjacje
 • Wzbudzanie pozytywnych emocji, radzenie sobie z niechcianymi emocjami
 • Wzmacnianie poczucie własnej wartości
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Emocje Nastolatka. Jak je rozumieć, jak pomóc dziecku w lepszym radzeniu sobie ze smutkiem, lękiem, złością
 • Moje dziecko mnie nie słucha. Co robić?
 • Jak karać? Jak nagradzać? (warsztat dla rodziców)
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Realizacje celów życiowych.
 • Gospodarowanie budżetem domowym.
 • Pamięć na zawołanie czyli jak wspomagać swoje procesy pamięciowe i swoich dzieci.
 • Pamięć na zawołanie. Dla seniorów.
 •  Asertywność w działaniu.
 
Skip to content