Nasz zespół

Nasz zespół to ludzie z wykształceniem pedagogicznym i psychologicznym. Nieustannie dbamy o rozwój własnych umiejętności, aby każdy, kto potrzebuje wsparcia miał do tego jak najbardziej profesjonalny dostęp. Bliskie jest nam podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dbamy o kontakt z lokalnymi organizacjami.

Nasza praca opiera się na ścisłej współpracy w ramach 3 ośrodków: bielskiego, krakowskiego, lubelskiego. Wspólnie realizujemy strategię rozwoju.

Zarząd Fundacji:

Stanisław Mika, Tomasz Kowalewicz, Jan Latkowski

Fundacja Praesterno

W swojej pracy:


  • Kierujemy się wiarą w ludzi i głębokim przekonaniem w sens działania na ich rzecz.
  • Dajemy narzędzia i wsparcie. Torujemy drogę do zmian, przezwyciężać ograniczenia.
  • Szukamy najskuteczniejszych rozwiązań, pozostając wrażliwymi na drugiego człowieka.
  • Uczymy się od najlepszych i korzystamy z aktualnej wiedzy naukowej.
  • Jesteśmy dumni z miejsca, które tworzymy. Tworzymy relacje oparte o współpracę, wzajemne zaufanie i dążenie do ciągłego rozwoju.
  • Kochamy to, co robimy. Wiemy, że dzięki pomocy pojedynczym osobom możemy wiele zmienić.
Skip to content