Rozpoczęliśmy rekrutację do 36 godzinnego cyklu warsztatów rozwoju osobistego. Zapraszamy do niego studentów  I roku ( różnych specjalności) lub osoby pracujące do 20 roku życia. Zajęcia będą odbywać się od 18 kwietnia do 6 czerwca. Zajęcia są bezpłatne.

Szczegóły w zakładce DLA STUDENTÓW