AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO „AD”

Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej

program warsztatowo – stażowy dla kandydatów do pracy w obszarze pomocy psychologicznej i psychoprofilaktyki.

TERMIN REALIZACJI:
W ciągu roku zazwyczaj odbywa się jedna edycja szkolenia – wiosenna (rozpoczyna się na przełomie lutego/marca) lub jesienna (rozpoczyna się w październiku).

MIEJSCE REALIZACJI:
Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
Al. Pokoju 7, Kraków

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:

 • psychologiczny trening otwarcia,
 • autodiagnoza umiejętności interpersonalnych,
 • prowadzenie rozmowy z osobą zgłaszającą się po pomoc,
 • ustalenie kontraktu terapeutycznego ćwiczenia i warsztaty,
 • diagnoza psychologiczna i proces rozumienia motywów zachowania człowieka (studia przypadków, demonstracje wideo, dyskusje), etiologia patologii społecznej (wykłady, seminaria, dyskusje, demonstracje wideo),
 • funkcjonowanie grupy normy i zasady rządzące procesami grupowymi (wykłady, seminaria, dyskusje).

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:

SESJA I i II(2 X 5 dni szkoleniowych)
 • Psychologiczny trening otwarcia – refleksja nad własnymi predyspozycjami do pracy psychoprofilaktycznej,
 • Warsztat diagnozowania – elementy wiedzy na temat diagnozy psychologicznej i procesu rozumienia motywów zachowania człowieka (studia przypadków, demonstracje video, dyskusja)
SESJA III(5 dni szkoleniowych)
 • Autodiagnoza umiejętności interpersonalnych i stylu wchodzenia w kontakt z osobą zgłaszającą się po pomoc (ćwiczenia i warsztaty)
 • Warsztat diagnozowania c.d.
 • Etiologia patologii społecznej (wykłady, seminaria, dyskusje, demonstracje video)
SESJA IV(5 dni szkoleniowych)
 • Prowadzenie rozmowy z osobą zgłaszającą się po pomoc, ustalenie kontraktu terapeutycznego (wykłady i warsztaty).
 • Warsztat diagnozowania c.d.
 • Funkcjonowanie grupy, normy i zasady rządzące procesami grupowymi (wykłady, seminaria, dyskusje).
SESJA V(5 dni szkoleniowych)
 • Kontynuacja rozpoczętych nurtów warsztatowych i integracja indywidualnego doświadczenia
 • Warsztat diagnozowania c.d.
SESJA VI(5 dni szkoleniowych)
 •  Przedstawienie studiów przypadków – obrona prac dyplomowych
 • Planowanie działań psychoprofilaktycznych i integracja indywidualnego doświadczenia (ponownie),
 • Test wiadomości.
 • Podsumowanie i omówienie osiągniętych wyników całego cyklu edukacyjnego Studium.

 

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU (UKOŃCZENIA STUDIUM):

 • Pełna frekwencja podczas zajęć;
 • Pozytywna ocena prowadzących;
 • Wykazanie się praktyczną umiejętnością zebrania wywiadu do diagnozy psychologicznej (przeprowadzenie rozmowy, opracowanie danych surowych, przedstawienie materału na forum grupy, umiejętność autoanalizy jakości kontaktu w trakcie zbierania danych);
 • Obrona pracy dyplomowej – studium przypadku;
 • Pozytywny wynik testu.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH:

koszt udziału
w zajęciach

Pełny koszt to 3600,00 zł (płatne w ratach przed rozpoczęciem zajęć) – harmonogram wpłat przed każdym zjazdem: 800,zł; 700 zł; 600 zł; 600 zł; 500 zł; 400 zł

 opłaty za dojazd

 we własnym zakresie;

 wyżywienie

 we własnym zakresie (ośrodek dysponuje aneksem kuchennym)

 warunki pobytu

 grupa mieszka razem w lokalu Ośrodka (do dyspozycji materace, łazienka);należy mieć ze sobą: śpiwór i ubranie dostosowane do tych warunków.

 harmonogram zajęć

 6 pięciodniowych sesji;zajęcia rozpoczynają się o godz. 16.00 pierwszego dnia, kończą się o godz. 13.30 piątego dnia. W pozostałych dniach zajęcia zaczynają się o godz. 10.00, kończą o 23.00. Pierwszego dnia każdej sesji uczestnicy powinni być w Ośrodku o godz. 14.00.

 zgłoszenia

kandydat wpisywany jest na listę uczestników kursu po otrzymaniu przez organizatorów wypełnionej i podpisanej przez kandydata karty zgłoszeniowej.Kartę (załącznik) wypełnioną należy przekazać organizatorom osobiście (po ustaleniu telefonicznym) lub przesłać listem poleconym na adres Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego AD w Krakowie Al. Pokoju 7, z dopiskiem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentu.
Kontakt z organizatorami (dodatkowe informacje, wstępne zgłoszenie): Małgorzata Godzińska – 0603 677 655

 

 

 

Skip to content